Growth Biotech Campus Delft with extra jobs and companies

Growth Biotech Campus Delft with extra jobs and companies

To accelerate the development of the Biotech Campus Delft into a hub for open innovation in industrial biotechnology, a letter of intent has been signed today by DSM, Municipality of Delft, TU Delft, Province of South Holland and InnovationQuarter. 

Please read the press release below:

Persbericht
Delft, 5 september 2019

Groei Biotech Campus Delft met extra banen en bedrijven

Om de Biotech Campus Delft versneld te ontwikkelen tot een hub voor open innovatie in industriële biotechnologie, tekenen DSM, Gemeente Delft, TU Delft, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter een intentieovereenkomst.

De komende maanden gaan deze vijf partijen de samenwerking rondom de Biotech Campus Delft systematisch vormgeven, dit hebben de bestuurders afgesproken in een intentieovereenkomst die vandaag is getekend, op de dag dat het 150-jarig bestaan van biotechnologie in Delft wordt gevierd. Het stimuleren van educatie, onderzoek, innovatie en ondernemerschap staat hierbij centraal. De Campus biedt kantoorruimte en laboratoria voor 30 nieuwe bedrijven en creëert hiermee honderden banen in de komende jaren.

 ‘Het is onze ambitie om de Biotech Campus Delft te ontwikkelen tot een ecosysteem van internationale betekenis’ zegt Edith Schippers, President DSM Nederland: ‘Klimaatverandering, gezonde voeding voor de snel groeiende wereldbevolking en schaarste van grondstoffen is een aantal grote maatschappelijke problemen dat we met de toepassing van biotechnologie kunnen oplossen. DSM en de TU Delft hebben een schat aan biotechnologische kennis en de Campus heeft alle faciliteiten, van labs tot een pilot fabriek. Er is ruimte voor nieuwe bedrijven, van startups, MKB bedrijven, tot grote bedrijven en kennisinstituten. Iedereen kan hier onderzoeken, ontwikkelen, testen en opschalen. Samenwerking is cruciaal willen we doorgroeien tot dè biotechnologische hub van de wereld. De problemen zijn groot, dus is onze ambitie groot. Daarom werken DSM, Gemeente Delft, TU Delft, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter aan een versnelling van de ontwikkeling van de Biotech Campus Delft.’

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, vertelt enthousiast: ‘Delft is de geboorteplaats van de industriële biotechnologie. Al 150 jaar wordt er baanbrekend biotechnologisch onderzoek gedaan bij DSM en de TU Delft, en worden technische vindingen succesvol gecommercialiseerd. Op de Biotech Campus Delft wordt wetenschappelijke kennis en kunde omgezet in kennisintensieve ondernemingen, en wordt innovatie en werkgelegenheid gestimuleerd. De ontwikkeling van de Biotech Campus Delft zal leiden tot een groei van zowel de directe als de indirecte werkgelegenheid in onze stad.’

‘Wij zijn trots op de wereldleidende positie die de TU Delft al vele jaren heeft in biotechnologie’, zegt Tim van der Hagen, voorzitter en rector magnificus van de TU Delft. ‘Het gaat ons om “impact for a better society”: behalve een plek voor excellent onderwijs en onderzoek willen we ook dat nieuwe technologie die hier ontstaat ten goede komt aan de maatschappij in de vorm van innovatieve toepassingen en producten. Met de Biotech Campus Delft breiden we het ecosysteem rond de TU Delft uit met hoogwaardige industriële testmogelijkheden, met een ideale omgeving waar onze startups kunnen groeien en met een plek om samen te werken met bedrijven die onze missie delen.’

Ook voor de provincie Zuid-Holland is de Biotech Campus Delft belangrijk. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, legt uit: ‘Zuid-Holland is de motor van de Nederlandse economie en heeft de potentie een unieke initiator te zijn voor duurzaamheid, welvaart en welzijn in Nederland en Europa. We beschikken over een sterk en divers innovatie ecosysteem: krachtige clusters, toonaangevende kennisinstellingen, infrastructuur en ondernemerschap. Delft voegt hier een biotechnologie-sector aan toe die een grote maatschappelijke en economische potentie heeft in de transitie naar een duurzame samenleving.’

 Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, vult aan: ‘De regio Zuid-Holland wil één van de eerste volledig circulaire regio’s in de wereld worden. Industriële ecosystemen zijn belangrijke bouwstenen in de transitie naar een circulaire economie. Wij ondersteunen kansrijke biotechnologie bedrijven die zich willen vestigen op de Biotech Campus Delft, zodat de Campus haar belangrijke rol als broedplaats voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame voeding, chemie en brandstoffen volop kan ontwikkelen.’

 Voor meer informatie:

Biotech Campus Delft                                                 
Communications Manager                            
Sjoukje Lautenbach                                                     
+31 6 21352559                                                           
info@biotechcampusdelft.com                                  
www.biotechcampusdelft.com                                  

Over Biotech Campus Delft
De Biotech Campus Delft is een initiatief van DSM in samenwerking met de TU Delft, Gemeente Delft, InnovationQuarter en de provincie Zuid-Holland om innovaties op het gebied van biotechnologie te versnellen. De open innovatiecampus biedt een ecosysteem waarbinnen samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van industriële biotechnologie wordt gestimuleerd. De Campus ligt op het terrein van DSM in Delft, waar meer dan 1200 mensen werken aan de ontwikkeling, opschaling en commercialisering van bio-based innovaties. De Campus biedt naast DSM en de testfabriek Bioprocess Pilot Facility ook huisvesting aan startups, scale-ups, MKB-ers en gevestigde bedrijven.

Over moderne biotechnologie
Vandaag de dag kent de wereld enorme uitdagingen, die door de groei van de wereldbevolking steeds urgenter worden. We hebben te maken met klimaatverandering, vervuiling, (toekomstige) schaarste van land, drinkwater, voedingsstoffen, grondstoffen, fossiele brandstoffen, gezondheid en hygiëne. Moderne biotechnologie levert unieke kansen om een duurzame, bio-based toekomst te realiseren. Het stelt ons in staat om van productie gebaseerd op fossiele grondstoffen (met nadelige effecten op klimaat en afval) over te gaan op productie op basis van hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. De toepassingen van biotechnologie zijn tegenwoordig eindeloos; schone biobrandstof, biologisch afbreekbare plastics, zuiver water, voedingsingrediënten inclusief geur- en smaakstoffen, medicijnen, en productie van allerlei grondstoffen die breed toepasbaar zijn (variërend van kleding tot bouwmaterialen).