Wonen of werken? Wonen én werken!

‘Invloedsgebied’, ‘groepsrisico’, ‘omgevingsveiligheid’ en ‘oriëntatiewaarde’: een half jaar geleden zorgden deze begrippen nog voor fikse hoofdpijn bij de gemeenten Rijswijk en Delft en bij DSM. Want hoe moesten ze woningbouw en bedrijvigheid goed op elkaar afstemmen? De drie partijen werkten samen aan een heel ingewikkelde puzzel. “Inmiddels zijn we eruit”, zegt Thom van Eijck, manager Safety, Health and Environment van DSM Delft. “En het bleek een stuk eenvoudiger dan verwacht. Dat komt doordat de overheid de regelgeving geüpdatet heeft: in plaats van het rekenmodel Safeti-NL model 6, gebruikt ze vanaf 2020 Safeti-NL model 8. Safeti-NL is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van veiligheidsrisico’s voor de omgeving. En volgens Safeti-NL model 8 is er geen probleem: de woningbouw kan doorgaan zonder dat de bedrijfsvoering bij DSM op slot gaat. We blijven ruim binnen de toegestane waarden.” Een grote opluchting dus voor de gemeenten en DSM. “Het is een beetje jammer dat de overheid zo lang met oude rekenmodellen is blijven werken, maar het belangrijkste is: we kunnen weer vooruit!”, aldus van Eijck.

Foto: Thom van Eijck manager Safety, Health and Environment DSM Delft BV