Revisievergunning vergund: “Met de voetjes in de modder”

De milieuvergunning van DSM in Delft is gereviseerd. Manager Safety, Health & Environment Thom van Eyck: “Onze milieuvergunning is afgegeven in het jaar 2000. Sinds die tijd is er veel gebeurd.”

“De overheid kwam met nieuwe regelgeving en op onze locatie zijn activiteiten stopgezet, aangepast of juist gestart. Daarvoor zijn steeds aanvullende milieuvergunningen afgegeven. Nu was het tijd om het héle pakket aan vergunningen weer eens tegen het licht te houden en onder te brengen in één complete nieuwe vergunning.”

“Zelf doen”

Voor de herziene milieuvergunning is DSM alle processen en activiteiten van A tot Z langs gegaan. “Met de voetjes in de modder”, zegt Van Eyck. “Zoiets besteden we niet uit aan een bureau, maar doen we zelf. We vinden het belangrijk dat we onze activiteiten van vóór tot achter kennen. Het heeft ook wat opgeleverd: we hebben vastgesteld dat we de uitstoot van stikstof door onze gasturbines nog iets verder moeten beperken. Dat gaan we natuurlijk doen.”

Toegekend

Normaal zit er zo'n 10 à 15 jaar tussen het afgeven en reviseren van een milieuvergunning. In dit geval duurde dat wat langer, door veranderingen bij de overheid. “De verantwoordelijkheid voor de milieuvergunningen is verschoven van de Provincie Zuid-Holland naar de Omgevingsdienst Haaglanden en, voor bedrijven als het onze, naar de DCMR Milieudienst Rijnmond. DCMR heeft inmiddels laten weten dat de vergunning wordt toegekend en binnenkort gepubliceerd zal worden”, zegt Van Eyck. Omwonenden kunnen daar ook op reageren.

Goede timing

Van Eyck is blij met de timing. “In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat is een ingrijpende wetsverandering, ook voor milieuvergunningen. Zoiets brengt altijd een periode van onduidelijkheid met zich mee. Het is prettig dat wij daar geen hinder van ondervinden omdat wij dan net de nieuwe vergunning hebben.” Dat de vergunning wordt toegekend, betekent overigens niet dat DSM helemaal niets hoeft te doen. Van Eyck: “Er zijn altijd aanwijzingen, zaken die beter kunnen of moeten. Zodra het besluit van DCMR op de mat ligt, gaan we daar mee aan de slag!”