Ruimte voor wonen én werken Rijswijk, Delft en DSM willen heldere afspraken

De vraag naar woningen en naar werk is groot in Zuid-Holland. Voor beide is ruimte nodig - en die is schaars. Hoe gaan we slim om met de ruimte die er is? De gemeenten Rijswijk en Delft werken samen met DSM aan heldere afspraken.

“Wij begrijpen heel goed dat het voor mensen ingrijpend kan zijn als een woningbouwproject moet worden uitgesteld omdat DSM er bezwaar tegen maakt”, zegt locatiedirecteur Fedde Sonnema van DSM in Delft. “Toch moet dat soms; extra woningbouw naast onze locatie kán onze bedrijfsvoering belemmeren – en daarmee de werkgelegenheid raken. In zulke gevallen overleggen we met de gemeenten die bouwplannen hebben. Komen we er samen niet uit, dan is het woord aan de rechter.”

Hoe zit het precies?

De wet stelt eisen aan het 'invloedsgebied' van bedrijven. Thom van Eyck, Manager Safety, Health & Environment van DSM: “Het 'invloedsgebied' is de contour rondom een bedrijf waarbinnen mensen te maken kunnen krijgen met een ernstige calamiteit bij dat bedrijf. Op dit gebied is een 'groepsrisico' van toepassing. Dat gaat over het aantal mensen dat gevaar loopt wanneer zich zo'n calamiteit zou voordoen. Komen er in het invloedsgebied meer mensen wonen, of breidt het bedrijf de activiteiten uit, dan stijgt het groepsrisico.”

De Provincie Zuid-Holland accepteert een zeker risico, uitgedrukt in een 'oriëntatiewaarde'. Sonnema: “Die oriëntatiewaarde is een richtwaarde: je mag er in bepaalde situaties van afwijken, mits je dat goed onderbouwt en verantwoordt. Als er bijvoorbeeld extra vluchtwegen zijn, mag de oriëntatiewaarde wat hoger liggen. De Provincie bepaalt de marge.”

Structurele afspraken

De gemeente Rijswijk deed anderhalf jaar geleden een beroep op de mogelijkheid om de oriëntatiewaarde te verhogen, zodat in het gebied woningen gebouwd kunnen worden. DSM vond dat verzoek onvoldoende onderbouwd. Uiteindelijk kwamen de gemeente Rijswijk en DSM bij de rechter terecht. Sonnema: “Rijswijk heeft de bouwplannen toen moeten aanpassen. Het aangepaste plan mag nu worden uitgevoerd.”

Probleem opgelost, dus? Van Eyck: “Voor dit geval wel, maar voor toekomstige plannen niet. Elk nieuw plan zal getoetst moeten worden aan de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. En dus lopen alle partijen steeds weer het risico op rechtszaken en vertraging. In Delft speelt dat nu bijvoorbeeld bij twee kleinere projecten. Daar wordt niemand blij van.”

Onlangs heeft de burgemeester van Rijswijk het initiatief genomen om met behulp van een onafhankelijke deskundige te zoeken naar een oplossing die acceptabel is voor zowel de Provincie als DSM, Rijswijk en Delft en. DSM zal van harte meewerken aan dit initiatief.

Duidelijkheid voor woningzoekenden en werknemers

Een mogelijke oplossing is om de oriëntatiewaarde voor het invloedsgebied van DSM in Delft te verhogen. Op vele plekken in Nederland, ook in Zuid-Holland, zijn al zulke afspraken gemaakt. Sonnema: “DSM, Rijswijk en Delft vragen de Provincie dit ook toe te staan voor ons invloedsgebied. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn en is er duidelijkheid voor woningzoekenden en werknemers.”

Tot het zover is, geldt de huidige situatie met alle bijbehorende onzekerheid. Van Eyck: “Heb je vragen, neem gerust contact met ons op. Dat kan via communicatie.delft@dsm.com. Of kom naar de Omwonendenavond op 18 juni. We vertellen je graag meer!”