Gepensioneerdenmiddag 2019 in het Grote Kantoor

Gepensioneerdenmiddag 2019 in het Grote Kantoor
Op 3 december 2019 werd de jaarlijkse middag voor gepensioneerden van Gist-brocades en DSM Delft gehouden. De viering van het 150-jarig jubileum van ‘de Gist’ was een mooie aanleiding om dit evenement in het Grote Kantoor, het voormalige hoofdkantoor van Gist-brocades te organiseren. Dit gaf de bezoekers ook de gelegenheid de exposities in het speciaal ingerichte ‘Experience Center’ te bezoeken. Een unieke kans voor de gepensioneerden om terug te blikken én naar de toekomst te kijken. De opkomst was dan ook groot; de organisatie kon maar liefst 370 gasten verwelkomen! Na het welkomstwoord vertelde locatiedirecteur Fedde Sonnema over ontwikkelingen op de Biotech Campus Delft, gevolgd door een toelichting over de Micropia expositie. Door schrijver Jan van der Mast werd aansluitend verteld over de historische expositie. Vervolgens was er gelegenheid om de exposities te bezoeken en onderling bij te praten. De organisatie heeft veel positieve reacties ontvangen en kijkt terug op een zeer geslaagde middag!