DAB: Fermentatie en productscheiding in één reactorvat

Verschillende bedrijven hebben inmiddels voor een vestiging in Planet B.io op de Biotech Campus Delft gekozen. Dat geldt ook voor DAB. Dit jonge bedrijf levert bioreactoren die productie en productscheiding in één reactorvat verenigen. Dan kan veel kosten besparen in fermentatieprocessen. 

De industriële biotechnologie maakt een snelle ontwikkeling door. Micro-organismen kunnen nu via fermentatie allerlei producten maken, zoals biobrandstoffen, plastics, materialen en duurzame voedingsmiddelen(ingrediënten). “De hoge productiekosten zijn nog wel een knelpunt. Het product zit in heel veel proceswater en remt in sommige gevallen de fermentatie zelf. De huidige manier van terugwinnen van het product uit dat water gaat in verschillende stappen en is kostbaar”, zegt Kirsten Steinbusch, CEO van DAB. Bovendien zorgt het ervoor dat de productie steeds per aparte lading moet plaatsvinden.

Besparing

Wat zou het mooi zijn als het product tijdens de productie wordt geconcentreerd, zodat de productie continu kan doorgaan. Aan de TU Delft is een bioreactor voor fermentatie ontwikkeld waarmee dat kan. Die technologie is de basis van DAB. Er wordt continu een geconcentreerde productstroom uit de reactor afgescheiden. Kirsten Steinbusch: “Voor elk proces kunnen we zo’n bioreactor op de juiste schaal maken.
Het is niet nodig om een hele nieuwe productielijn te bouwen. De technologie kan in de bestaande installaties worden ingepast en zorgt ervoor dat de productiekosten dalen.”

Logische locatie

Voordat zo’n nieuwe technologie in fabrieken van klanten toegepast kan worden, zijn uitgebreide testen nodig. Eerst in het laboratorium, dan op pilotplantschaal. Steinbusch: “Voor ons is Planet B.io een logische vestigingslocatie, omdat we de afgelopen tijd bezig zijn geweest met testen van onze reactoren in de Bioprocess Pilot Facility op de Biotech Campus Delft. Die testen zijn belangrijk om onze technologie te valideren.” Dankzij die proeven kan DAB inmiddels met verschillende klanten naar daadwerkelijke toepassingen kijken. “Elk klantproces is anders en vraagt om validatie op iedere schaalgrootte. We hebben een half jaar per klant nodig om van de tekentafel naar een gevalideerde toepassing op pilotschaal te gaan. Daar zijn we nu druk mee bezig, naast het verder opschalen naar productie.”