Tijdelijk extra verkeersbewegingen op de Wateringseweg

Vandaag 5 april zijn er tijdelijk extra verkeersbewegingen op de Wateringseweg. Dit komt doordat de 'Oude Ingang' naast het Gist Productie Bedrijf vandaag tijdelijk open is, vanwege een onvoorziene afsluiting van de reguliere interne route.

Tijdens werkzaamheden bij het Gist Productie Bedrijf (GPB) op het oostelijk deel van de Biotech Campus Delft is een lekkage ontstaan aan het hemelwaterriool. Hierdoor is de door werkzaamheden ontgraven put volgelopen met hemelwater en is een deel van de put afgekalfd door het water. De weg die langs de put loopt, is toen vanwege veiligheidsredenen volledig afgesloten voor verkeer, er is namelijk balast/zand onder deze weg weggespoeld.

De afgesloten weg is de enige interne toegangsweg tot het oostelijk deel van de Biotech Campus Delft. Daarom is een tijdelijke omleidingsroute voor personen- en vrachtverkeer noodzakelijk. Zij kunnen zodoende vandaag dit deel van het terrein bereiken via de 'Oude Ingang' aan de Weteringseweg, nabij de Lepelbrug.

We streven ernaar de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, door het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken en extra beveiliging en verkeersbegeleiding in te zetten bij de 'Oude Ingang'. De verwachting is dat circa 10 vrachtwagens gebruik zullen maken van de 'Oude Ingang' door via de Lepelbrug rechtsaf te slaan naar de Nieuwe Plantage om vervolgens via de Wateringsevest het terrein binnen te komen.

De lekkage van het hemelwaterriool is inmiddels verholpen. Morgen worden de werkzaamheden zodoende afgerond zodat de normale rijroute naar het oostelijk deel van het terrein en GPB via de hoofdingang aan de Alexander Flemingweg kan worden hervat.

Excuses voor eventueel ongemak. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met veiligeheidsmanager GPB Elise Bakker.

Op de plattegrond zijn in rood de door lekkage afgesloten interne toegangsweg, als de tijdelijk heropende "Oude Ingang' gemarkeerd.