Sponsoring

De Biotech Campus Delft wil een goede buur zijn voor de mensen die in de omgeving van de Biotech Campus Delft wonen en werken en daarnaast maatschappelijke betrokkenheid laten zien. We doen dit onder andere door sponsoring van lokale en regionale initiatieven die passen bij onze aandachtsgebieden.

Het jaarlijks beschikbare budget is beperkt. Uit alle sponsoraanvragen worden zodoende een klein aantal verzoeken geselecteerd die het meest voldoen aan de criteria die worden gehanteerd om sponsordoelen te selecteren.

Criteria
De criteria om in aanmerking te komen voor sponsoring zijn:

 • Het te sponsoren evenement, project of initiatief past bij (één van) onze aandachtsgebieden. Dit zijn gezonde voeding, gezondheid in het algemeen, duurzaam leven, duurzaam ondernemen, industriële biotechnologie, innovatie, maatschappelijke betrokkenheid en het erfgoed van de locatie.
 • Het te sponsoren evenement, project of initiatief is openbaar en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking.
 • De sponsoring draagt bij aan goede naamsbekendheid van de Biotech Campus Delft en/of dsm-firmenich in Delft, al dan niet in combinatie met Planet B.io.
 • De sponsoring betreft geen sportclub of vergelijkbare vereniging, sportevenement, congres, boek of proefschrift.
 • De sponsoring betreft in principe geen meerjarige overeenkomst. Een aangegane sponsorovereenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
 • De sponsoring is in principe niet dragend d.w.z. dat het doorgaan van de activiteit of het voortbestaan van een organisatie of initiatief niet afhankelijk kan zijn van onze sponsoring. 

Tegenprestatie
Als tegenprestaties wensen wij:

 • Naams- en sponsorvermelding in de uitingen van de gesponsorde partij (o.a. op website en sociale media kanalen) en een gezamenlijke benadering van de pers, indien van toepassing.
 • Aanvullende tegenprestaties (bijv. vrijkaarten) worden per activiteit afgesproken.

Procedure
De procedure omtrent een sponsoraanvraag verloopt als volgt:

 • De aanvraag kan via dit aanvraagformulier ingediend worden. Het formulier dient volledig en helder ingevuld retour  te worden gestuurd en eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar info.bcd@biotechcampusdelft.com.
 • Aanvragen worden beoordeeld op basis van naleving criteria en beschikbaar sponsorbudget.
 • Indien een aanvraag wordt goedgekeurd dan zullen verdere afspraken worden gemaakt met de aanvrager over het sponsorbedrag, de tegenprestaties en facturering. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd, al dan niet in een sponsorcontract.
 • Tot uitbetaling wordt in principe pas overgegaan nadat de daaromtrent afgesproken tegenprestaties voldaan zijn.