Sponsoring

Biotech Campus Delft wil een goede buur zijn voor de mensen die in de omgeving van de Biotech Campus Delft wonen en werken en daarnaast maatschappelijke betrokkenheid laten zien. We doen dit onder meer d.m.v. sponsoring van lokale en regionale initiatieven die passen bij onze aandachtsgebieden.

Het jaarlijks beschikbare budget is beperkt. Uit alle sponsoraanvragen wordt een klein aantal verzoeken gekozen die voldoen aan de criteria die worden gehanteerd om sponsordoelen te selecteren.

Criteria
De criteria om in aanmerking te komen voor sponsoring zijn:

 • Het te sponsoren evenement, organisatie of initiatief past bij (één van) onze aandachtsgebieden. Dit zijn gezonde voeding, gezondheid in het algemeen, duurzaam leven, duurzaam ondernemen, industriële biotechnologie, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Het te sponsoren evenement, organisatie of initiatief is openbaar en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking.
 • De sponsoring draagt bij aan goede naamsbekendheid van DSM (in Delft) en/of de Biotech Campus Delft al dan niet in combinatie met Planet B.io.
 • De sponsoring betreft geen sportclub of vergelijkbare vereniging, sportevenement, congres, boek of proefschrift.
 • De sponsoring betreft in principe geen meerjarige overeenkomst. Een aangegane sponsorovereenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
 • De sponsoring is in principe niet dragend d.w.z. dat het doorgaan van de activiteit of het voortbestaan van een organisatie of initiatief niet afhankelijk kan zijn van onze sponsoring. 

Tegenprestatie
Als tegenprestaties wenst DSM Delft/Biotech Campus Delft:

 • Naams- en sponsorvermelding in de uitingen van de gesponsorde partij (o.a. website en sociale media kanalen) en een gezamenlijke benadering van de pers, indien van toepassing.
 • Aanvullende tegenprestaties (bijv. vrijkaarten) worden per activiteit afgesproken.

Procedure
De procedure omtrent een sponsoraanvraag verloopt als volgt:

 • De aanvraag kan via dit aanvraagformulier ingediend worden. Het formulier dient volledig ingevuld retour gestuurd te worden en eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar communicatie.delft@dsm.com.
 • Aanvragen worden beoordeeld op basis van naleving criteria en beschikbaar sponsorbudget.
 • Indien een aanvraag wordt goedgekeurd dan zullen verdere afspraken worden gemaakt met de aanvrager over het sponsorbedrag, de tegenprestaties en facturering, de factuur dient excl. btw te zijn. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 • Tot uitbetaling wordt in principe pas overgegaan nadat de daaromtrent afgesproken tegenprestaties voldaan zijn.