Sponsoring

Biotech Campus Delft wil een goede buur zijn voor de mensen die in de buurt wonen en werken. Onze maatschappelijke betrokkenheid laten we onder meer zien door de sponsoring van lokale en regionale initiatieven die passen bij onze doelstellingen.

Het beschikbare budget is daarbij beperkt. Jaarlijks wordt uit alle sponsoraanvragen een klein aantal verzoeken gekozen. De criteria die worden gehanteerd om sponsordoelen te selecteren zijn:

  • Het te sponsoren evenement of organisatie is openbaar en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking.
  • Biotech Campus Delft sponsort geen sportclubs of vergelijkbare verenigingen.
  • Biotech Campus Delft gaat geen meerjarige sponsorovereenkomsten aan. Een aangegane sponsorovereenkomst wordt ook niet stilzwijgend verlengd.
  • Biotech Campus Delft treedt nooit op als dragende sponsor van een evenement of organisatie. Het doorgaan van de activiteit of voortbestaan van een organisatie kan dus niet afhankelijk zijn van onze sponsoring. 
  • Als tegenprestatie wenst Biotech Campus Delft naamsvermelding in de uitingen van de gesponsorde partij en een gezamenlijke benadering van de pers, indien van toepassing. Eventueel aanvullende tegenprestaties worden per activiteit besproken.

Sponsorverzoeken kunnen worden ingediend via e-mail naar communicatie.delft@dsm.com.