Samenwerking Hogeschool Inholland en Planet B.io op Biotech Campus Delft

Gezonde voeding voor de hele wereld: Delft werkt eraan. Biotechnologie is daarvoor de sleutel en het aantal bedrijven op de Biotech Campus Delft groeit snel. Maar wie komt er werken? “De bedrijven in deze sector ervaren een tekort aan passend opgeleid personeel”, zegt projectmanager Fenneke Jolink van Planet B.io. “Daarom gaan we samenwerken met Hogeschool Inholland.” 

Over een paar jaar leidt Hogeschool Inholland elk jaar honderd studenten op in de bio- en foodtechnologie. De theorie krijgen ze op school, de praktijk op de Biotech Campus Delft. “Wij hebben een grote behoefte aan passend opgeleide mensen”, vertelt Fenneke Jolink, “en Hogeschool Inholland wil graag mensen opleiden in de technologie van de toekomst. Daarom gaan we samenwerken. De school biedt in Delft een nieuwe opleiding aan. Planet B.io, de plek op de Biotech Campus Delft waar jonge bedrijven zich ontwikkelen, zorgt voor les- en labruimtes. Ook bieden we stages aan bij de bedrijven op de campus.”

Perfecte aansluiting 

De onderwijsruimtes komen in een gebouw dat nu gerenoveerd wordt. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt voor het realiseren van deze ruimtes en het ontwikkelen van de nieuwe studie 425.000 euro beschikbaar. Ook de gemeente Delft stelt een bedrag beschikbaar. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Jolink. “Voor de studenten is het enorm waardevol om te zien en te beleven hoe een idee zich ontwikkelt tot een tastbaar product. Dat kan hier: we hebben startups, scaleups en multinationals, waar studenten alle stadia van de ontwikkeling en opschaling kunnen meemaken. Van idee tot succes in het laboratorium en uiteindelijk tot marktrijp product. Zo zorgen we voor een perfecte aansluiting tussen de inhoud van de opleiding en de behoefte van bedrijven.” Directeur Inholland Fabian van der Horst: “Een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek die door inzet van studenten fungeren als innovatiemotor van de regio.” 

Hbo, wo en … mbo?

De Hogeschool Inholland en Planet B.io hebben de ambitie om in Delft een volwaardig onderzoeks- en onderwijsprogramma op hbo-niveau te ontwikkelen. “Met de TU Delft hebben we al een nauwe samenwerking op wetenschappelijk niveau. Het is mooi dat we het hbo nu ook een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving kunnen bieden in Delft”, aldus Jolink. Voorzichtig denkt ze al verder. “Mogelijk is dit ook interessant voor andere hbo-instellingen en voor mbo-studenten. We gaan graag met andere opleidingen in gesprek om te kijken of we ook met hen tot samenwerking kunnen komen.”

Start september 2024 

De eerste studenten starten in september 2024. Het team van Planet B.io bekijkt momenteel met Inholland welke delen van de opleiding op de Biotech Campus Delft plaats zullen vinden en welke faciliteiten precies nodig zijn. Het duurt dus nog ruim een jaar voordat de studenten zich aan de poort van de Campus kunnen melden. “Die tijd hebben we hard nodig om de onderwijsactiviteiten van de opleiding goed op te zetten”, zegt Jolink. “Maar we zijn erg gedreven om hier een succes van te maken. We kunnen niet wachten tot we de studenten kunnen ontvangen op de plek waar het allemaal gebeurt!”