Innovatie op de Biotech Campus Delft - Planet B.io lanceert nieuw Shared Lab

Innovatie op de Biotech Campus Delft - Planet B.io lanceert nieuw Shared Lab

Planet B.io kondigt met trots de lancering aan van hun nieuwe Shared Lab, gelegen in het hart van de Biotech Campus Delft. Wetenschappers, docenten, start-ups en bestaande biotech bedrijven kunnen het Shared Lab met plaats voor 24 personen op flexibele basis huren.

Gat in de markt

Witte biotechnologie is een sleuteltechnologie om duurzame oplossingen te creëren voor de productie van voedsel, veevoer, materialen en chemicaliën. De snelle ontwikkelingen binnen de witte biotechnologie creëren een enorm potentieel voor allerlei biogebaseerde innovaties. Denk bijvoorbeeld aan het maken van eiwitten uit gisten en schimmels [artikel op pagina 4, red.]. Om de mogelijkheden te bestuderen, ontwikkelen en op de markt te brengen, is toegang tot gespecialiseerde laboratoria, apparatuur, vergunningen en geschoolde mensen van cruciaal belang.

Opleidingen en bedrijven in deze biotech sector hebben echter te kampen met een gebrek aan beschikbare en flexibele laboratoria in de regio. Om dat gat in de markt aan te pakken, heeft Planet B.io met steun van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland een nieuw Shared Lab gecreëerd.

Gamechanger

Het Shared Lab is een gamechanger voor de witte biotech-gemeenschap in de regio. Het is namelijk niet zomaar een laboratorium. Het is een plek waar ideeën kunnen worden omgezet in baanbrekende innovaties en nieuwe bedrijven. Ook zorgt het ervoor dat regionale bedrijven voor onderzoek niet hoeven te verhuizen. Bovendien opent het Shared Lab de deuren voor alle verschillende niveaus van onderwijs. Daarmee kan de toekomstige beroepsbevolking voorbereid worden op witte biotechnologie en cellulaire agricultuur (de technologie om dierlijke producten te produceren uit cellen in plaats van uit dieren).

Onderwijsinstelling Capabel Onderwijs maakte er in november als eerste gebruik van. Met 24 studenten werd in het Shared Lab een practicum afgelegd als onderdeel van de opleidingen Biologisch Medisch Analist en Chemisch-Fysisch Analist.

"De snelgroeiende bedrijven van Planet B.io hebben op korte termijn extra personeel nodig, wat een uitdaging kan zijn. Om te zorgen voor voldoende nieuw talent is het heel belangrijk om te investeren in onderwijs op het gebied van moderne biotechnologie. Het tot stand brengen van sterke verbindingen met onderwijsinstellingen is daarom van groot belang", zegt Maartje Mikx, kwartiermaker Onderwijs en Onderzoek bij Planet B.io. "Studenten zijn de toekomstige beroepsbevolking en potentiële ondernemers. Door onze inspanningen om onderwijs op de Biotech Campus Delft mogelijk te maken, hopen we studenten te inspireren om later bij te gaan dragen aan de biogebaseerde economie. We faciliteren daarbij een naadloze afstemming tussen de opleidingseisen van bedrijven en het curriculum dat door onderwijsprogramma’s wordt aangeboden.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje Mikx via maartje.mikx@planet-b.io.