Biotech Campus Delft ontvangt relaties

De Biotech Campus Delft heeft stevige ambities. “Zuid-Holland moet een sterke economische positie houden”, zegt locatiedirecteur Fedde Sonnema. “De Biotech Campus Delft werkt aan duurzame groei: in bedrijven, omzet en medewerkers. Daar hebben we onze partners bij nodig en dus ontvangen we hen graag op de locatie.” Behalve de Economic Board Zuid-Holland bezochten dit najaar de Colleges van Delft en Rijswijk de Campus.

De Zuid-Hollandse economie is sterk, maar blijft achter binnen Nederland. De schaarste aan ruimte en personeel doen zich voelen. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ), bestaand uit belangrijke spelers uit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid, zet zich in voor een groene en sterke economie. “De provincie wil nationaal en internationaal toonaangevend blijven, maar wél op een duurzame manier”, zegt Fedde Sonnema. “Dat past perfect bij de ontwikkeling van de Biotech Campus Delft. Eind september heeft de EBZ dat met eigen ogen kunnen waarnemen.” 

Delft steeds belangrijker voor DSM 

Alle geledingen van de EBZ waren vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst. Sonnema hield zelf een inleiding, waarin hij vertelde over de fusie van DSM en Firmenich en over de ontwikkelingen op de Biotech Campus Delft en bij Planet B.io. “Delft wordt steeds belangrijker voor DSM”, stelt Sonnema. “Allereerst omdat het hoofdkantoor van DSM Food & Beverage nu in Delft is gevestigd, waardoor we vanuit Delft een business van 1,5 miljard euro aansturen. De fusie met Firmenich verdubbelt dit bedrag nog eens. Ook Planet B.io, waar jonge bedrijven in de industriële biotechnologie de ruimte krijgen, groeit als kool. Zo bouwen we in Delft aan een groene toekomst.” 

Bereikbaarheid 

De groei van de Biotech Campus Delft brengt kansen én uitdagingen met zich mee. Daarover lieten de Colleges van B&W van Delft en Rijswijk zich informeren tijdens een bezoek aan de Campus en Planet B.io.  Programmadirecteur Ontwikkeling Biotech Campus Delft Gerben Jacobs was één van de gastheren. “Behalve over DSM Food & Beverage en Planet B.io hebben we verteld over onze groeiplannen voor de hele Campus”, zegt hij. Dat wekte enthousiasme op, maar ook vragen. “De vraag 'Hoe houden we de campus bereikbaar?' kwam op tafel”, zegt Jacobs. “Onze groeiambitie is een langetermijnambitie; de eerstkomende jaren zullen zich bijvoorbeeld nog geen bereikbaarheidsproblemen voordoen. Maar aanpassingen aan infrastructuur hebben een lange doorlooptijd. Daarom is het heel goed om hier vroegtijdig over na te denken.” 

Vergroenen 

Een andere vraag betrof de inrichting van de Biotech Campus Delft. Jacobs: “Als ik eerlijk ben, dan is het nu nog vooral een locatie met een sterk industriële uitstraling. Maar we zijn bezig met een stedenbouwkundig plan en een landschapsplan. Onze gebouwen moeten aan de laatste duurzaamheidseisen voldoen. Daarnaast werken we aan wateropslag, biodiversiteit, een fietsvriendelijke locatie en veel groen op de campus.” Tenslotte waren beide colleges geïnteresseerd in de behoefte aan medewerkers. Jacobs: “De colleges vroegen of we alleen gaan groeien in hoogopgeleide medewerkers, of dat er ook behoefte is aan praktisch opgeleide mensen. Dat laatste is natuurlijk het geval: er liggen kansen op alle niveaus en in verschillende disciplines. Groei in Research & Development kan alleen als er ook mensen zijn voor diverse facilitaire zaken en productie.” 

Woningmarkt 

Al die mensen moeten ergens worden opgeleid, en Jacobs is dan ook trots op de samenwerking met de TU Delft, Hogeschool InHolland en hopelijk het MBO. En die mensen moeten ook ergens wonen. “Voor de Colleges is het belangrijk om een goede prognose te krijgen, zodat ze daar rekening mee kunnen houden in de gebiedsontwikkeling. Dat maakt zulke bijeenkomsten erg nuttig. Groeien doe je samen!”