Veiligheid op de Biotech Campus Delft

De veiligheid van medewerkers, omwonenden en het milieu heeft op de Biotech Campus Delft de hoogste prioriteit. Toch kan er iets mis gaan. Coördinator Safety, Health & Environment Arnold van Erp legt uit wat er gebeurt bij een incident.

“Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen”, vertelt Arnold van Erp. “Vanzelfsprekend voldoen we aan alle wet- en regelgeving. Dit wordt regelmatig getoetst door verschillende externe partijen. Aanvullend hebben we eigen, strenge eisen voor de inrichting van, en de werkwijze op, onze campus. De kans op een incident met een serieus effect is daardoor klein – en dat is precies de bedoeling. Dat neemt niet weg dat er altijd zaken mis kunnen gaan. De Biotech Campus Delft is daarop voorbereid met een noodplanorganisatie: we hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week, mensen op de site die weten hoe ze moeten handelen bij incidenten.” 

Liftopsluitingen

Om welk type incidenten gaat het dan bijvoorbeeld? Van Erp: “Dan kun je denken aan liftopsluitingen of aan mensen die onwel worden. Ook kan er een brandalarm of sprinkleralarm af gaan. Of je ruikt ergens een rotte eierlucht omdat er waterstofsulfide (H2S) is ontsnapt.” Bij ieder incident komt de noodplanorganisatie in actie. Meestal kunnen ze zelf het probleem verhelpen. Desondanks worden altijd, automatisch, de hulpdiensten geïnformeerd. Komen de hulpdiensten naar de locatie, dan begeleidt de noodplanorganisatie hen. Van alle incidenten waarbij hulpdiensten betrokken zijn maakt de Biotech Campus Delft melding op de website. Dat geldt ook voor gebeurtenissen die impact hebben op de omgeving. Dit gebeurt binnen twee werkdagen na het incident. 

Goed getraind

Arnold van Erp zorgt ervoor dat de Bedrijfshulpverleners van de noodplanorganisatie goed getraind zijn. “Tien keer per jaar trainen we deze 'BHV+ers'. Dat zijn er zeker vijftig. Ze voeren dan scenario's uit die zich zouden kunnen voordoen, zoals liftopsluitingen. Ze kunnen levensreddend handelen en personen uit besloten ruimten redden. Ik moet er bij zeggen: ik doe dit werk nu zo'n vijf jaar, en het ergste incident dat zich in die periode heeft voorgedaan was een reanimatie. En die keer dat er een H2S-damp in een fabriek hing. Dat bleek een stukje rottend gist in een dood stukje leiding te zijn. De trainingen maak ik dan ook altijd iets spannender dan de praktijk, dat houdt de mensen alert.”  

Meer weten?

Wilt u weten welke incidenten er de afgelopen tijd zijn geweest? Kijk dan op:  https://www.biotechcampusdelft.com/nl/nieuws-and-events/incidents/. Heeft u zelf een milieuklacht of een vraag? Het Milieuklachtennummer is gratis en 24/7 bereikbaar via 0800-0231341. Voor overige vragen zijn wij te bereiken via info@biotechcampusdelft.com of telefoonnummer 015-279 2053 (tijdens kantooruren).

Foto voorpagina: voorbereiden op een veiligheidsoefening