Gepensioneerdenmiddag 2020 geannuleerd

Vanwege de aanhoudende onstabiele coronavirus situatie en de maatregelen van DSM en de Nederlandse overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het dit jaar niet verantwoord om een evenement voor gepensioneerden te organiseren.

Een online bijeenkomst ter vervanging van het reguliere evenement is ook geen optie gebleken, daar onze Gepensioneerdenmiddag een gelegenheid moet zijn om fysiek met elkaar samen te komen. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om de Gepensioneerdenmiddag van dit jaar te annuleren.

Wij hopen dat we u volgend jaar weer kunnen ontvangen. U zult te zijner tijd geïnformeerd worden over de 2021 datum.