Doorbraaktechnologie van Vitrotem

Zou het niet fantastisch zijn als je haarscherp kunt bestuderen hoe een hersen- of zenuwcel precies werkt? Wat er op celniveau gebeurt bij prostaatkanker? Of hoe een virus een cel infecteert? “Met onze technologie kunnen onderzoekers biologische processen in levende cellen bestuderen.” Aan het woord is Pauline van Deursen, Chief Technology Officer van Vitrotem op de Biotech Campus Delft.

Op de Biotech Campus Delft bouwt startup bedrijf Vitrotem aan baanbrekende technologie. “We willen het mogelijk maken om moleculaire processen te bestuderen in een elektronenmicroscoop”, zegt Pauline van Deursen. “Dat is lastig. Een elektronenmicroscoop is eigenlijk niet geschikt voor het bestuderen van biologische deeltjes in vloeistof. De vloeistof verdampt en het deeltje ontploft. Wij hebben daarvoor een oplossing bedacht: we verpakken het deeltje in grafeen. Grafeen is een extreem dun materiaal dat de spontane eigenschap heeft om een biologisch deeltje 'in te pakken'. Het is water- en luchtdicht, maar wel transparant. Je kunt er dus een deeltje mee verpakken en onder de elektronenmicroscoop bestuderen. Dat is cruciaal voor het begrijpen van biologische processen op nanoschaal.” 

Geautomatiseerd systeem

Het verpakken van samples in grafeen kan op dit moment al wel, maar alleen met de hand. En het is allesbehalve eenvoudig, want grafeen is lastig materiaal. “Grafeen is kwetsbaar, doordat het superdun is. Wij bakken het in een oven op een stukje koper, waarna we de koper oplossen in vloeistof. Het grafeen drijft dan op de vloeistof, waar we het af vissen en op een ondergrondje – een 'grid' – positioneren. Daar brengen we water op aan en dekken het af met een tweede laag grafeen. Het resultaat is een ultraklein zakje met water, een 'GLC'. Daar kunnen onderzoekers hun biologisch deeltje in plaatsen en bestuderen.” Vitrotem ontwikkelt nu een volledig geautomatiseerd systeem voor de productie van deze GLC's. Dat vervangt het ingewikkelde, kleinschalige maakproces. “Een onderzoeker hoeft alleen nog zijn cel in te brengen en kan aan de slag.” 

Community van gelijkgestemden

Het bedrijf is nog jong, maar de technologie is al ver. Van Deursen: “Begin 2022 plaatsen we de eerste machines bij verschillende universiteiten voor validatie van de technologie. Begin 2023 gaat het systeem de markt op, samen met door ons zelf geproduceerd grafeen.” De belangstelling is groot. “Wat wij aan het ontwikkelen zijn is zó vernieuwend en zó interessant, dat het de (micro)biologen niet snel genoeg kan gaan.” Vitrotem voelt zich als een vis in het water op de Biotech Campus Delft. “We hebben hier ideale laboratoriumruimtes tot onze beschikking en zijn hartelijk ontvangen. Maar nog belangrijker: we maken hier deel uit van een community van gelijkgestemden. Innovatieve, ambitieuze bedrijven die ons elke dag inspireren!”

Foto voorpagina: Pauline van Deursen CTO Vitrotem