Biotech Campus Delft waarborgt goede relatie met omwonenden

De Biotech Campus Delft wil een 'goede buur' zijn voor de omwonenden. Wat houdt dat in? Dat vroegen we aan manager Site Affairs Peter Weerdenburg en manager Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Thom van Eyck.

“Je hoort ons normaal gesproken niet of nauwelijks te ruiken of te horen”, zegt manager VGM Thom van Eyck. “Wat je bijvoorbeeld van fermentatie ruikt, is de alcohol. Bij het produceren van gist door fermentatie ontstaat altijd een beetje alcohol. Vroeger was alcohol zelfs een product dat de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (zoals DSM in Delft vroeger heette) verkocht. Tegenwoordig is de productie van alcohol zo beperkt dat het niet meer te ruiken is. Wordt er toch meer alcohol geproduceerd, dan wordt het proces zelfs automatisch stil gelegd. Maar is er desondanks geur- of geluidsoverlast? Bel dan het gratis telefoonnummer 0800-0231341. Dat is dagelijks dag en nacht beschikbaar. Misschien zijn wijzelf nog niet op de hoogte dat er iets speelt. Als we het weten, kunnen we ingrijpen en het oplossen.” Daarnaast kunnen buren bij klachten altijd (ook) de Milieudienst DCMR informeren via www.dcmr.nl/contact. Van Eyck: “Dat staat los van ons milieuklachtennummer.”

Oplossen en informeren 

Een telefoontje wordt altijd opgevolgd. “Na elke melding komen we binnen dertig minuten zelf ter plekke ruiken en luisteren. En we bellen altijd overdag even terug over hoe we het gaan oplossen. Bij herhalende (geur)klachten nodigen we de beller uit om op ons terrein te komen ruiken. Zo bleek er onlangs een specifieke geur bij de afvalwaterzuivering waarneembaar. Dat gaan we nu uitzoeken en er iets aan doen.”

“Als we overlast verwachten rond bijzondere projecten op de locatie, melden we dat vooraf in een brief aan de buurt”, zegt manager Site Affairs Peter Weerdenburg. “Zoals bij twee recente grote sloopprojecten (zie artikel op pagina 4). Daarbij was veelvuldig de doordringende piep van achteruitrijdende vrachtwagens te horen. Dat was niet te voorkomen, maar om vijf uur 's middags moet het afgelopen zijn. Toen dat niet direct lukte, hebben we dit besproken en opgelost.”

Meldingen op website 

“Meestal loopt alles op de Campus volgens plan”, zegt Van Eyck, “maar niet altijd. Als er iets gebeurt waardoor het noodplan in werking treedt, kunnen er hulpdiensten met zwaailichten naar de campus komen. Dat maakt omwonenden begrijpelijkerwijs nieuwsgierig. Daarom vertellen we binnen 2 werkdagen op de website van de Biotech Campus Delft wat er aan de hand was.”

Omwonendenavond 

Twee jaar lang verhinderde COVID-19 de Omwonendenavond, waarop de Biotech Campus Delft buren en geïnteresseerden informeert over recente ontwikkelingen. Maar afgelopen 5 juli 2022 kon de Biotech Campus Delft eindelijk weer omwonenden ontvangen. Van Eyck: “Het was een drukbezochte avond met de mogelijkheid om vragen te stellen en het terrein te bezoeken. Groepsgewijs hebben we bezoekers rondgeleid. Mensen waren erg geïnteresseerd en gaven aan te hebben genoten. Dat maakt het voor ons ook erg leuk om te doen!”       

Parkje vrij toegankelijk 

Bij de Meeslaan ligt een strook terrein van DSM met gras en bomen buiten het hek. Weerdenburg: “Dat 'hondenparkje' is vrij toegankelijk. Wij laten een hovenier op gezette tijden grasmaaien en snoeien. Dit jaar zijn er ook wat extra boompjes, struiken en bloembollen geplaatst. Mochten er bomen omwaaien of takken in tuinen vallen, bel ons dan gerust. Prullenbakken zullen we hier echter niet plaatsen. Iedereen mag het terrein gebruiken, mits dat netjes gebeurt. We gaan ervan uit dat bezoekers het parkje, voor hun eigen plezier en dat van anderen, schoon houden.”