Planet B.io schaalt verder op dankzij nieuwe subsidies

Planet B.io schaalt verder op dankzij nieuwe subsidies

Planet B.io, gevestigd op de Biotech Campus Delft, heeft recentelijk een belangrijke groei doorgemaakt dankzij het veiligstellen van meer dan € 1.5 miljoen aan subsidies. Deze financiering vormt een cruciale pijler in het ondersteunen van ondernemingen en het stimuleren van innovatie op de Biotech Campus Delft. Bouke de Jong, Chief Technology Officer van Planet B.io, en Bram Kerssemakers, programma manager van Protein Port bij Planet B.io, delen hun inzichten over de mijlpalen die zijn bereikt door het verkrijgen van deze subsidies.

Een van de meest opvallende subsidies is van Kansen voor West, ter waarde van € 400.000. Provincie Zuid-Holland heeft zeggenschap over een vastgesteld deel van het Kansen voor West budget en gebruikt een gedeelte hiervan voor het versterken van innovatiecampussen. Voor Zuid-Holland betekent dit concreet dat vijf campussen in de regio financiële steun ontvangen, waaronder de Biotech Campus Delft. Dit bedrag zal door Planet B.io worden geïnvesteerd in de oprichting van een moleculair biologisch laboratorium op de campus. Deze faciliteit zal gaan fungeren als een centrale hub waar startende bedrijven hun ‘proof of concept’ kunnen ontwikkelen en technologische innovaties verder kunnen verfijnen. Het vermijdt voor ondernemers de noodzaak tot grote investeringen in lab faciliteiten en biedt toegang tot essentiële apparatuur om de benodigde gegevens te genereren voor hun eerste financieringsronde. Bovendien blijft alles dat in het lab wordt uitgevonden eigendom van de uitvinder. Bouke stelt: “Hier hebben bedrijven dus echt de ‘freedom-to-operate’ en kunnen ze beginnen aan hun droom.”

Talentontwikkeling

Een andere subsidie van € 425.000, is toegekend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en richt zich op talentontwikkeling op de campus. Deze subsidie stelt Planet B.io in staat om nauw samen te werken met onderwijsinstellingen en educatieve programma's aan te bieden op de campus. Door studenten rechtstreeks in contact te brengen met de bedrijfswereld, kunnen zij waardevolle ervaring opdoen en hun vaardigheden ontwikkelen in een praktijkgerichte omgeving. Tegelijkertijd biedt dit programma bedrijven op de campus de mogelijkheid om potentiële talenten te identificeren en aan te trekken voor toekomstige samenwerkingen.

Protein Port

Daarnaast heeft Planet B.io een subsidie van € 400.000 ontvangen van de provincie Zuid-Holland voor het Protein Port-initiatief. Dit project heeft als doel om innovatie in de eiwitsector te versnellen door bedrijven samen te brengen en gezamenlijk specifieke uitdagingen aan te pakken. Hierbij wordt de ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen gestimuleerd, met als uiteindelijk doel een duurzamer voedselsysteem te creëren voor de toekomst. Bram stelt: "Het gaat een dialoog worden met veel bedrijven die actief zijn in deze sector om zo gezamenlijk te bouwen aan een duurzamer voedselsysteem.”

Innovatie versnellen

Verder is Planet B.io betrokken bij een Europees subsidieproject voor ‘novelfood’, ook wel bekend als de ‘sandbox subsidie’. Dit initiatief ondersteunt bedrijven die innovatieve voedselproducten ontwikkelen en helpt hen bij het doorlopen van het complexe goedkeuringsproces voor de Europese markt. Door deze ondersteuning wordt de innovatie in de voedingssector versneld en worden nieuwe voedselproducten sneller beschikbaar voor consumenten. Bouke stelt: "Als dit project goed gaat, is het wellicht een stimulans voor de Europese Unie om hun regelmechanisme aan te passen en op de lange termijn alle bedrijven door een makkelijker proces te laten gaan.”

Met deze subsidies en hun kernstrategie om bedrijven te ondersteunen en te versterken, streeft Planet B.io ernaar om de Biotech Campus Delft te transformeren tot een bruisend centrum van innovatie. Bouke en Bram: “De inspanningen van Planet B.io zullen niet alleen de campus verrijken, maar ook een breed scala aan mogelijkheden bieden voor de biotech sector en de bredere gemeenschap. Met vertrouwen in de toekomst kijkt Planet B.io uit naar verdere groei en een positieve impact op het biotech-ecosysteem.”

Kansen voor West is het programmamanagementbureau voor West-Nederland. Het voert voor de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) Europese programma’s uit. De programma’s worden uit diverse bronnen gefinancierd, waarvan de Europese structuurfondsen (ESIF) de belangrijkste zijn.

Foto: Gedeputeerde Meindert Stolk (uiterst rechts) reikt Kansen voor West subsidie uit aan vijf innovatiecampussen