Nieuwe stap voor ASR Dutch Science Park Fund en dsm-firmenich: “We staan te popelen om de tweede fase in te gaan”

Nieuwe stap voor ASR Dutch Science Park Fund en dsm-firmenich: “We staan te popelen om de tweede fase in te gaan”

Ruim een jaar geleden sloegen dsm-firmenich en ASR Dutch Science Park Fund de handen ineen: samen gingen ze de Biotech Campus Delft uitbouwen tot wereldwijde koploper in biowetenschappen. Binnenkort volgt een nieuwe stap omdat het ASR Dutch Science Park Fund van a.s.r. real estate een aantal gebouwen op de campus van dsm-firmenich beoogt te kopen. Daarmee wordt het fonds een actieve speler op de campus. Fund director Martin Kraaij van het ASR Dutch Science Park Fund en Gerben Jacobs van dsm-firmenich hebben er zin in: “De voorbereidingen zijn in volle gang en onze teams staan te popelen om deze stap te maken”

In 2023 spraken het ASR Dutch Science Park Fund en dsm-firmenich een langlopende samenwerking af om de Biotech Campus Delft verder te ontwikkelen en er een wereldwijd toonaangevend centrum voor biotechnologie van te maken. Met een heldere focus en een rijke schakering aan bedrijven en kennisinstellingen binnen de poorten was de campus al goed op weg. Wat nog ontbrak was een grote investeerder om de benodigde vierkante meters laboratoriumruimte, kantoren en voorzieningen te realiseren en beheren. Gerben Jacobs, programmadirecteur ontwikkeling op de Biotech Campus Delft: “In het begin was die rol voor dsm-firmenich weggelegd, als campuseigenaar. Maar naarmate er meer partijen actief werden op de campus, werd het logischer om het vastgoed bij een specialist onder te brengen. Zeker wanneer die specifieke expertise heeft op het gebied van wetenschapsparken.”

Expertise

En dat heeft het fonds, vertelt Martin Kraaij. “Het ASR Dutch Science Park Fund heeft al langlopende afspraken met de TU Delft en Kennispark Twente. De Biotech Campus Delft past daar perfect bij.” Als eerste stap investeerde het fonds in het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van de dsm-firmenich business unit Taste, Texture and Health. dsm-firmenich huurt het pand voor minimaal twintig jaar terug. In de toekomst zal het fonds ook bestaande multi-tenant-gebouwen overnemen. Planet B.io is de partij die hier de juiste huurders bij zoekt en bouwt aan het ecosysteem. Dat blijven ze ook doen. Wij vullen hun expertise aan met de onze: hoe stimuleer je de vorming van een ecosysteem waarbij bedrijven elkaar inspireren en versterken? Hoe ondersteun je dat met de juiste faciliteiten? Wij zijn nu ook aandeelhouder in Planet B.io, en dus actief betrokken. En als ASR Dutch Science Park Fund hebben we natuurlijk ook zelf de nodige potentiële huurders, die we gezamenlijk met Planet B.io oppakken.”

Groen en duurzaam karakter

Tussen vorig jaar en nu hebben het ASR Dutch Science Park Fund en dsm-firmenich hard gewerkt aan de samenwerking. Ook is er een plan ontwikkeld voor hoe de campus er uit gaat zien: welke gebouwen blijven en krijgen welke functie, waar wordt nieuwbouw ontwikkeld en hoe krijgt het park ook echt een groene en duurzame uitstraling? Jacobs: “dsm-firmenich blijft eigenaar van de grond. Wij willen dat er veel groen komt, we streven naar biodiversiteit, we geven fietsers en wandelaars prioriteit boven de auto en zorgen ervoor dat er voldoende water in de grond opgenomen kan worden.” “Dat is fijn”, zegt Kraaij. “Een campus moet een fijne, groene plek zijn waar je met plezier naar toe gaat en die op verschillende manieren ontmoeting en samenwerking stimuleert. Zo wordt een campus meer dan een terrein met een aantal losse gebouwen. Bovendien past een duurzame inrichting bij de focus van de campus op duurzame biotechnologie. Met een sterke samenwerkingspartner als dsm-firmenich kun je dat groene karakter ook echt borgen. En ons eigen motto is 'Beleggen met eeuwigheidswaarde': wij houden gebouwen langjarig in onze portefeuille en zorgen er voor dat ons vastgoed toekomstbestendig en duurzaam is. Dat het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van dsm-firmenich Taste, Texture and Health het label BREEAM Outstanding en WELL Platinum gaat krijgen, is daar een goed voorbeeld van. Ook de bestaande gebouwen willen we optimaliseren.”

Zin in nieuwe fase

Het ziet er rooskleurig uit voor de campus, vertelt Kraaij. “De mensen van Planet B.io zijn wereldwijd bezig om partijen te interesseren voor onze campus. Voor veel internationale bedrijven is de campus een interessante locatie om zich te vestigen: de campus is uitstekend bereikbaar vanuit het buitenland en biedt een ecosysteem van een groot aantal grote en kleine bedrijven met een schat aan kennis en ervaring in biotechnologie. De campus faciliteert deze bedrijven met allerlei voorzieningen, waaronder Plant One Delft (voormalig Bioprocess Pilot Facility), een bijzondere voorziening voor bedrijven die hun productieproces willen opschalen.”

Dat alles leidt tot een groot aantal geïnteresseerden. Kraaij: “Als iedereen die geïnteresseerd is, zou toezeggen, dan kwamen we nu al ruimte te kort.” Het is dus ook nadrukkelijk de bedoeling om nog meer gebouwen te realiseren. Jacobs: “In het Masterplan staat dat we in 2040 naar 100.000m2 verhuurbaar vloeroppervlak gaan, binnen de randvoorwaarden die daarvoor zijn bepaald. Soms betekent dat nieuwbouw, soms renovatie en soms het slopen en vervangen van een gebouw. We hebben er veel zin in om alles concreet te maken. Tot dusverre verloopt alles zoals we hadden bedacht en afgesproken, dat hopen we door te zetten!” Ook Kraaij heeft er zin in: “We staan met het hele team te popelen om de tweede fase in te gaan!”

Foto: artist impression Biotech Campus Delft ontwikkeling