DAB Sneller naar een groene toekomst

Voor de productie van bijvoorbeeld vitamines, verf of geurstoffen gebruiken we nu nog vaak fossiele grondstoffen. Dat kan anders. In Delft werken verschillende bedrijven aan productie op basis van hernieuwbare grondstoffen, zoals suiker en houtafval. Dat is relatief duur. Startup bedrijf DAB heeft technologie ontwikkeld om sneller en goedkoper 'groen' te kunnen produceren.

Al eeuwen lang maken bacteriën, gisten en schimmels door middel van fermentatie nuttige producten, zoals bier en kaas. Door die bacteriën en gisten aan te passen, kunnen ze ook andere producten maken. Denk bijvoorbeeld aan vitamines, geurstoffen of chemische bouwstenen. Ze gebruiken daarbij geen fossiele, maar hernieuwbare grondstoffen, zoals suikerbietresten. Bij deze productiewijze daalt de CO2-uitstoot sterk. Het is alleen relatief duur.

Meer product en een kleinere investering

Startup bedrijf DAB heeft een manier gevonden om deze 'groene' fermentatieprocessen te versnellen en goedkoper te maken. CEO Eric van der Meer: “Fermentatie gebeurt doorgaans in grote tanks met water, bacteriën of gisten en voeding. Het proces levert een vrij kleine hoeveelheid product op, verstopt in een enorme hoeveelheid water met afval. Wij komen nu met een aan de TU Delft ontwikkelde, gepatenteerde technologie. Hiermee kunnen we tussentijds het product uit de fermentor halen, waardoor de micro-organismen efficiënter werken en meer produceren. Bovendien hoeven we veel minder water op te schonen om het product te winnen, en kunnen we met kleinere tanks toe.” De technologie leent zich voor heel veel verschillende producten, van goedkope bulkgoederen tot kostbare geur- en kleurstoffen of chemische bouwstenen.

Bewijzen dat het op schaal werkt

De technologie kan het produceren met biobased grondstoffen tientallen procenten goedkoper maken. En dat is nodig om te kunnen concurreren met productie op basis van fossiele grondstoffen. “We zijn een 'enabler', we maken groene fermentatie commercieel aantrekkelijk”, zegt Van der Meer. Maar DAB is nog een jong bedrijf. “Onze technologie heeft zich inmiddels bewezen op pilotschaal bij de Bioprocess Pilot Facility op de Biotech Campus Delft. We willen nu aantonen dat dit ook geldt op grotere schaal.” In deze fase moet er flink geïnvesteerd worden in demonstratie-units volgens industriële standaarden, zonder dat daar veel inkomsten tegenover staan. “Gelukkig zitten we op de juiste plek, worden we gesteund door solide investeerders en hebben we het 'TU Delft-kwaliteitslabel'', zegt Van der Meer. Eind 2021 moet de bewijsvoering grotendeels rond zijn, waarna de technologie in 2022 de markt op kan. “Ik ben er enorm optimistisch over!”, besluit Van der Meer.