Stichting Planet B.io ontkiemt

Klimaatverandering en grondstoffenschaarste vragen dringend om oplossingen. Voorbeelden zijn de productie van duurzame brandstoffen, voedsel en materialen, zoals bioplastics. Bij Planet B.io op de Biotech Campus Delft zijn bedrijven welkom die daarvoor oplossingen ontwikkelen. Het ecosysteem voor open innovatie in de industriële biotechnologie hoopt binnenkort weer heel wat nieuwe partijen te verwelkomen. Dat is onder andere mogelijk omdat naast DSM ook vier andere samenwerkingspartners hun schouders eronder hebben gezet.

Fors investeren

Na het tekenen van de intentieverklaring hebben de vijf betrokken partijen tot eind vorig jaar hard gewerkt aan het invullen van de samenwerking. Het gaat daarbij vooral om de financiële en juridische voorwaarden die de samenwerking de grootste kans van slagen geven. Er is gekozen voor een stichting, die onder de naam Planet B.io gaat werken. “Als alles goed gaat is de stichting officieel bij de notaris opgericht op het moment dat dit artikel gedrukt is”, zegt Cindy Gerhardt, directeur van Planet B.io. “Ook is uitgewerkt welke financiële en niet-financiële bijdragen de samenwerkingspartners aan Planet B.io leveren”, geeft ze aan. “Alle partijen brengen verschillende belangrijke elementen in. We zijn daar erg blij mee , want we hadden zonder hun bijdrage nooit zo ambitieus kunnen zijn.”

 Versneld opgeleverd

Bij Planet B.io richten drie voltijds medewerkers zich volledig op het opzetten en uitbouwen van het ecosysteem om een echte open-innovatiecampus te gaan vormen. Gerhardt: “Dat komt onder andere neer op het zoeken van bedrijven die bij onze doelstellingen passen. We streven daarbij naar een mooie mix van grote, middelgrote en kleine bedrijven, gevestigde namen en startups.”

Die mix lijken de nieuwkomers die inmiddels gearriveerd zijn te bieden.
“De eerste verdieping was al snel verhuurd aan Veramaris, Avansya, Meatable en DAB”, geeft Gerhardt aan. “De eerste twee zijn joint ventures met grote moederbedrijven, de laatste twee zijn innovatieve startups. Vanwege het succes op de eerste verdieping zijn we de tweede verdieping versneld gaan verbouwen.
Op 1 april zijn de eerste nieuwe kantoren en labs opgeleverd.” Gerhardt is trots dat bijna de helft van de nieuwe werkplekken al in optie is bij geïnteresseerde bedrijven.  

Opschalen!

Sommige namen kan Gerhardt al noemen, andere nog niet.
“De R&D managers van Centrient Pharmaceuticals, voormalig onderdeel van DSM en nog steeds producent van antibiotica op de campus, betrekken een nieuw kantoor bij ons. Naast dit gevestigde bedrijf komt een recent opgerichte joint venture van het Franse Avril en DSM naar Planet B.io. Het gaat om CanolaPRO. Dit bedrijf produceert eiwit uit de restfractie die overblijft nadat de olie uit koolzaad is gewonnen. Die eiwitten kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld duurzame vleesvervangers. (zie ook artikel op pagina 3). Naast deze bedrijven rekenen we ook nog op twee kersverse startups, die beide actief zijn op het gebied van duurzame voeding. En last but not least, we spreken met een heel interessant bedrijf dat een belangrijke productietechnologie op de campus zou kunnen introduceren, waar meerdere bedrijven hun voordeel uit kunnen halen”, zegt Gerhardt. Bedrijven worden nauwkeurig geselecteerd. Gerhardt verklaart dat: “Je komt hier niet alleen om een lab of kantoor te huren, je wordt hier onderdeel van onze ‘gemeenschap’. Door samen te leren, te netwerken en kennis te delen, kan iedereen sneller groeien. Opschaling is vaak een knelpunt binnen de biotechnologie. De kennis en infrastructuur die we als ecosysteem beschikbaar maken, helpt onze bedrijven om oplossingen voor (technologische en financiële) knelpunten te bedenken.”

Samen sterker

De Biotech Campus Delft is in de Randstad een nieuwkomer tussen gevestigde namen zoals de TU Delft Campus, het Leiden Bio Science Park en het Utrecht Science Park. “Wij staan nadrukkelijk open voor overleg en afstemming met die aan universiteiten gelinkte (bio)scienceparken. Dat overleg vindt ook al plaats. Waar de universitaire campussen een cruciale rol spelen in het opstarten van nieuwe, innovatieve bedrijven, specialiseren wij ons in de opschaling en groei daarvan. We hebben allemaal onze specifieke sterke punten. Als we die van elkaar aanvullen, kunnen we met elkaar ons steentje bijdragen aan de transitie naar een betere wereld.”  

Planet B.io: De naam verklaard

“In het geval van klimaatverandering en vervuiling hebben we geen planeet B die we kunnen inzetten als plan B! Maar gelukkig hebben we wel de moderne biotechnologie. Die kan een bijdrage leveren aan oplossingen voor dringende problemen veroorzaakt door overproductie en overconsumptie”, geeft Gerhardt aan. “Het ‘io’ is niet alleen onderdeel van Bio, maar geeft ook een knipoog naar het feit dat de bio-economie nog ‘in oprichting’ is.”