Sponsoring

DSM Delft wil een goede buur zijn voor de mensen die in de buurt wonen en werken. Onze maatschappelijke betrokkenheid laten we ondermeer zien door de sponsoring van lokale en regionale initiatieven die passen bij onze doelstellingen.

Jaarlijks wordt er een klein aantal initiatieven gekozen. Het beschikbare budget is beperkt.  

Het budget voor het jaar 2019 zal bijna in zijn geheel besteed worden aan een tentoonstelling die in het kader van 150 jaar Gist wordt gehouden in het zogenaamde “Grote Kantoor” aan de Wateringseweg in Delft.

Deze tentoonstelling zal vanaf medio september t/m medio december 2019 gratis te bezoeken zijn op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen.  Voor meer informatie kijkt u op www.150jaargist.nl.

De criteria die worden gehanteerd om sponsordoelen te selecteren zijn:

  • Het te sponsoren evenement of organisatie is openbaar en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking
  • DSM Delft gaat geen meerjarige sponsorovereenkomsten aan. Eenmaal aangegane sponsorovereenkomsten worden niet stilzwijgend verlengd.
  • DSM Delft treedt nooit op als dragende sponsor van een evenement of organisatie. Het doorgaan van de activiteit is dus niet afhankelijk van sponsoring door DSM.
  • Als tegenprestatie wenst DSM naamsvermelding in de uitingen van de gesponsorde partij, en een gezamenlijke benadering van de pers. Andere tegenprestaties worden per activiteit besproken.

Sponsorverzoeken kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar delft.communicatie@dsm.com.