Gepensioneerdenmiddag 2019

Go back

De jaarlijkse middag voor gepensioneerden van Gist-Brocades en DSM in Delft vindt in november plaats.

Uitnodigingen hiervoor worden verstuurd naar gepensioneerden die bij ons bekend zijn. Heeft u eind september nog geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op met mw. Monique Vola, telefoon 015-2792053 of via e-mail: monique.vola@dsm.com.

Adreswijzigingen kunnen ook naar haar worden gestuurd.