SPEKTRAX ontwikkelt baanbrekende virustest

SPEKTRAX ontwikkelt baanbrekende virustest
Binnen een paar minuten een betrouwbare uitslag. Beschikbaar over de hele wereld. Het coronavirus, maar eerder ook influenza en zika, doet de behoefte aan snelle betaalbare testen explosief groeien. Een behoefte die met lasertechnologie, nanotechnologie en software vervuld wordt. Op de Biotech Campus Delft werkt SPEKTRAX aan een test die de wereld helpt omgaan met viruscrises. “Het hele team voelt de drive om zo snel mogelijk volledig operationeel te zijn”, aldus co-founder Eva Rennen.

Op korte termijn een veilige en betrouwbare diagnostische oplossing beschikbaar maken. Met dat doel start SPEKTRAX een jaar geleden de zoektocht naar innovatieve testtechnieken. Wanneer de wereld begin 2020 met het coronavirus te maken krijgt, wordt de noodzaak van een doorbraak in die zoektocht groter. Een modern lab met toegang tot relevante kennis is dan essentieel voor het groeiende bedrijf. “Delft is interessant vanwege de TU Delft en de kennis van bio- en nanotechnologie. De Biotech Campus Delft is een perfecte sparringpartner voor R&D en opschaling.”  Dus zet SPEKTRAX nu stappen op de Biotech Campus Delft, samen met medische partners als het RIVM, Amsterdam Medisch Centrum, ministerie van VWS en GGD Amsterdam. “De resultaten van patiënten-samples zijn bemoedigend. We zitten in de laatste fase van validatie.” , aldus Eva Rennen.

Techniek en uitvoering

Net als bij een reguliere test, wordt er voor de SPEKTRAX test een ‘swab’ genomen uit de keel of neus. Vervolgens wordt de ‘swab’ verdund, op een chip gelegd en in een handscanner geplaatst. Daar zit de winst: binnen een minuut is er een betrouwbare diagnose! De nieuwe sneltest maakt daarbij gebruik van ‘ramanspectroscopie’, een techniek die uit verkleuringen van laserlicht informatie haalt over chemische verbindingen. “Onze software spoort dan eigenlijk de digitale vingerafdruk van het virus op in het speeksel van patiënten.”, licht Rennen toe. 

Virustest van de toekomst

Onlangs sprak Prins Constantijn zijn bewondering voor SPEKTRAX uit en ook Minister de Jonge toonde interesse. Toch houdt men in het lab twee voeten op de grond en twee handen uit de mouwen. “Het zijn toch vooral de schrijnende persoonlijke verhalen die maken dat we nóg harder werken.” Met resultaat! Want momenteel wordt de accuraatheid van de test geoptimaliseerd en zijn ook de validatie en certificering in volle gang. “We blijven 24/7 doorwerken om grootschalig testen mogelijk te maken. Dat is nu en in de toekomst noodzakelijk, want de combinatie van sneltesten, preventie en vaccins zal nodig blijven.”, voorziet een gemotiveerde Rennen. 

Op de foto: Eva Rennen co-founder en COO