P1.STR.3 Stimuleringsregeling Biobased Industries

P1.STR.3 Stimuleringsregeling Biobased Industries

Op 31 januari 2020 werd binnen de prioriteit “versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” de stimuleringsregeling Bio-based Industries opengesteld.

Er is een deelplafond ingesteld van € 451750, bedoeld voor innovatieve projecten gericht op industriële biotechnologie en bio-based industrie, passend binnen specifieke doelstelling 1: “Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten en diensten” of passend binnen specifieke doelstelling 2: “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in de MKB-sector” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Zuid-Holland.

De stimuleringsregeling omvat een drietal vouchers, die individueel of in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd door MKB-ondernemingen die gevestigd zijn in een EU-lidstaat gericht op de bio-based industrie:

  • De vestigingsvoucher; 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage à € 15.000.
  • De groeivoucher; 100 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage à € 15.000.
  • De pilotvoucher; 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum KvW-bijdrage à € 50.000.

Bij de pilotvoucher zal er na beschikking een voorschot van 50% van de beschikte KvW-bijdrage uitbetaald worden. Wanneer de pilotvoucher is aangevraagd in combinatie met de groeivoucher, zal het voorschot worden uitbetaald op het moment dat uit het onderzoek met de groeivoucher blijkt dat business case pilot-ready is.

De combinatiemogelijkheden en de specifieke voorwaarden van de aan te vragen vouchers zijn terug te vinden in de regeling (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-5737.pdf). Aanvragen voor de vouchers kunnen, na consultatie met het steunpunt (Cindy.Gerhardt@biotechcampusdelft.com), met ingang van 31 januari 2020 digitaal worden ingediend via www.efro-webportal.nl.

De vouchers kunnen worden aangevraagd door een MKB-onderneming die gevestigd is in een EU-lidstaat en worden ingezet bij Planet B.io of de Bioprocess Pilot Facility voor activiteiten die bijdragen aan de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op een biologische processen en grondstoffen.

  1. De vestigingsvoucher kan worden gebruikt voor: de betaling van huur; de installatie in een kantoor; of de installatie in een lab, inclusief het installeren van specifieke benodigdheden voor de onderneming of de aankoop van specifieke apparatuur nodig voor de werkzaamheden.
  2. De groeivoucher wordt ingezet om ondersteuning te krijgen bij een onderzoek gericht op de groei van een Biobased businesscase. Hieronder valt onderzoek om techno-economische bottlenecks van (een product of proces van) de MKB-onderneming op te lossen of support te leveren in de pre-piloting fase.
  3. De pilotvoucher wordt ingezet om een nieuwe Bio-based businesscase op te schalen tot pilotschaal met behulp van de faciliteiten van Bioprocess Pilot Facility. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bioprocess Pilot Facility. Hierbij worden bijvoorbeeld eerste (tientallen) kilogrammen product gemaakt, of een proces wordt voor het eerst met industriële apparatuur (in plaats van lab-apparatuur) uitgetest.

De termijn voor indienen loopt vanaf 31-01-2020 tot en met 31-12-2021 (of eerder indien het budgetplafond is bereikt).