Delft doet mee aan de eiwittransitie

Delft doet mee aan de eiwittransitie
Door Geert van Grootveld

Het RIVM heeft uitgerekend dat de consumptie van vlees in Nederland tot een forse uitstoot van broeikasgassen leidt. Een uitstoot die vergelijkbaar is met die van twee grote kolencentrales. Dit schreeuwt om verandering.

De uitstoot van de broeikasgassen voor de productie van vlees ontstaat in een keten die veelal de hele wereld omvat. In Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, Aziƫ en Oost- en Zuid-Europa worden voor veevoer allerlei gewassen geteeld, hetgeen onder meer tot ontbossing leidt. De gewassen worden naar veevoederbedrijven getransporteerd en deze bedienen vervolgens veehouderijen. Daar ontstaan ook belangrijke emissies zoals die van het sterke broeikasgas methaan. Vervolgens vindt slacht plaats. En na vele transportbewegingen en verblijf in diverse vriesinstallaties komt het vlees uiteindelijk op het bordje van de consument terecht.

De eiwittransitie

Er zijn diverse activiteiten gaande om uit plantaardige eiwitten vleesachtige producten te maken. Vele van deze producten zijn al op de markt. Maar is het ook mogelijk om echt vlees te maken zonder daarvoor een dier te gebruiken, zoals dat nu gebeurt? Het antwoord hierop is ondubbelzinnig: ja. Je kunt dit doen door uit dierlijke cellen vlees te kweken. Aan de cellen worden in een reactor voedingsstoffen, zoals suikers, toegevoegd. En na een paar weken heb je echt vlees gemaakt. Op dit moment wordt er wereldwijd gewerkt aan de ontwikkeling en productie van dit vlees. Zo ook in Delft bij het bedrijf Meatable.

Meatable heeft de wind mee

Het bedrijf is gevestigd op de Biotech Campus Delft, een initiatief van DSM. Bij de campus zijn bedrijven zoals de start-up Meatable meer dan welkom. Ook voor het bedrijf is de campus belangrijk. Het verkrijgt toegang tot belangrijke kennis van bijvoorbeeld DSM. Meatable verkrijgt de cellen uit de navelstreng. Dit is biologisch materiaal dat anders weggegooid zou worden. Het bedrijf heeft de wind mee. In december 2019 meldt het bedrijf 9 miljoen euro opgehaald te hebben. Hiermee kunnen ze een flinke slag slaan. Over een paar jaar start het bedrijf met de commerciƫle productie van het vlees. Dan kan het bedrijf naar verwachting ook op prijs concurreren met traditioneel vlees. Het vlees moet wel aan strenge eisen voldoen. Voordat het vlees op de markt wordt gebracht, is er een goedkeuring van de European Food Safety Authority nodig. Voedselveiligheid staat bij deze beoordeling centraal.

Een stap in de goede richting

Een in Oxford uitgevoerde studie geeft aan dat de verdiensten van deze ontwikkeling omvangrijk zijn. De uitstoot van broeikasgassen vermindert met meer dan 80%. Van het omvangrijke landgebruik is geen sprake meer. Ook het gebruik van kostbaar water gaat met meer dan 85% omlaag. Het energieverbruik wordt gehalveerd. En van dierenleed is geen sprake. Mooi dat vanuit Delft aan deze ontwikkeling een bijdrage wordt geleverd.

Meer informatie >