Brandmelder aangesproken

Incident
Occurence
Brandmelder aangesproken
Date
2019-11-28 - 12:49
Location
Planet B.io gebouw
Category
V4 - bedrijfsnoodplan opgestart
Result
Opstart noodplan en brandweer op site.
Effect
Mogelijk geluidshinder door aankomst brandweer.
Complaints
Geen.
Action
De brandmelder werd aangesproken door het vrijkomen van stoom in de keuken. Het wordt onderzocht of brandmelder wel goed is ingesteld voor de specifieke locatie.