Incident
Occurence
Brandmelder aangesproken
Date
October 16, 2019 - 12:25
Location
Food Innovation Center
Category
V4 - bedrijfsnoodplan opgestart
Result
Opstart noodplan en brandweer op site.
Effect
Mogelijk geluidshinder door aankomst brandweer.
Complaints
Geen.
Action
De brandmelder werd aangesproken door het vrijkomen van stoom in een technische ruimte t.g.v. te hoge druk in de leiding. Het probleem is direct verholpen: onderzoek naar de oorzaak van de drukverhoging wordt voortgezet teneinde herhaling te voorkomen.