Automatische H2S detector geactiveerd door storing aan detector.

Incident
Occurence
Automatische H2S detector geactiveerd door storing aan detector.
Date
July 19, 2021 - 09:45
Location
Afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZ)
Category
V4 - bedrijfsnoodplan opgestart
Result
Inzet bedrijfsnoodplan en uitruk gemeente brandweer met sirenes en zwaailichten.
Effect
Mogelijk geluidhinder door aankomst brandweer.
Complaints
Geen.
Action
Ter plaatse niets aangetroffen. Geen afwijkingen gevonden.