NH3 alarm op tankplaats afgegaan

Incident
Occurence
NH3 alarm op tankplaats afgegaan
Date
November 10, 2020 - 13:45
Location
GPB laadplaats NH3
Category
V4
Result
NH3 alarm op tankplaats afgegaan, door werkzaamheden is de relais aangesproken die alarmering heeft oneigenlijk heeft geactiveerd. Uitruk brandweer.
Effect
Mogelijk geluidhinder door aankomst brandweer.
Complaints
Geen.
Action
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak, om dit in de toekomst te voorkomen.