Automatische H2S detector geactiveerd als gevolg van het kortdurend vrijkomen van een geringe hoeveelheid H¬2S

Incident
Occurence
Automatische H2S detector geactiveerd als gevolg van het kortdurend vrijkomen van een geringe hoeveelheid H¬2S
Date
September 15, 2020 - 18:36
Location
Afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZ)
Category
V4
Result
Inzet Bedrijfsnoodplan en uitruk gemeente Brandweer met sirenes en zwaailichten
Effect
Mogelijk geluidhinder door aankomst brandweer
Complaints
-
Action
Ter plaatse niets aangetroffen. Geen afwijkingen gevonden.